Marcel Giró


Exposicions

DUPLO OLHAR
Pintura e fotografia modernas brasileiras

Casa Roberto Marinho. Rio de Janeiro.
06/12/2019 - 09/08/2020

La Casa Roberto Marinho, centre de referència del modernisme, obre la seva sisena exposició, en un any i mig d'existència

És poc freqüent, en la historiografia de l'art brasiler, un examen que relacioni la trajectòria innovadora de la fotografia i de la pintura del segle XX. Les nombroses reflexions sobre el període, en general, les tracten com a universos aïllats, tret que es refereixin a artistes que edifiquen les seves obres amb registres de llum en teleobjectiu i pinzell.

L'exposició, comissariada per Paulo Venancio Filho i Marcia Mello, ofereix la possibilitat de veure correspondències, permeabilitats, diàlegs i influències, a més de donar-li més densitat a la història de l'art brasiler, en el moment en què el Brasil somiava a ser modern.

I, avui, “Duplo Olhar” ens ajuda a veure clarament la importància d'aquesta generació d'artistes, a despit de la tècnica o del mitjà pel qual es va expressar.


Lauro Cavalcanti
Director Executiu
Instituto Casa Roberto Marinho