Marcel Giró


Blog

30 Maig 2017

Segona edició del llibre "Marcel Giró. Fotografies"

Multistudio BOOKS ha editat la segona edició del llibre Marcel Giró. Fotografies.
33x28 cm
200 pags
Hardcover
ISBN: 9781366146304

Textos en catalą i portugučs 
Textos de Toni Ricart, Eiti Kato, JR Duran, Marcio Scavone i Marcel Giró.


Disponible a Blurb