Marcel Giró


Publicacions

Marcel Giró, fotògraf. Transformar les coses corrents en extraordinàries

Catàleg de l’exposició.
TR multistudio. Barcelona, 2014

Catàleg Exposició
Museu de Badalona 10x d'abril al 18 de maig 2014.

TR multistudio
Edició de 500 exemplars
22x22 cms.
80 pgs
Textes: Àngels Manzano, Iatã Cannabrava, Elouise Costa, Renato Rodrigues Da Silva, Manel Brullet, Pep Àvila, JR Duran, Marcio Scavone
Disseny: Toni Ricart
Textos en català


ISBN: 978-84-942372-0-1

Comandes a multistudio BOOKS
20€