Marcel Giró


Publicacions

REV. NACIONAL

Revista de Retratos do Brasil e do Mundo.
Nº 14. Fevereiro 2019

Passatger de les ombres; Toni Ricart Giró escriu sobre Marcel Giró, el català que va influir en la fotografia al Brasil durant els anys seixanta.


REV. NACIONAL