Marcel Giró


Blog

29 Julio 2020

Palmira Puig Ximénez: de Tàrrega al mundo, a la búsqueda de un ideal social y estético.

URTX revista d'humanitats de l'Urgell acaba de publicar un extens treball biogràfic sobre Palmira Puig, obra de l'antropòloga Marina Pallàs Barta, que aporta noves dades sobre la vida de Palmira, fruit d'un exhaustiu treball d'investigació.

URTX està editat per Museu Tàrrega Urgell, Museu Cal Trepat de Tàrrega i la Xarxa d'Arxius Comarcals de l'Urgell.