Marcel Giró


Media

Palmira Puig-Giró Fotògrafa

TV3 - Televisió de Catalunya.
18-2-19

 Telenoticies TV3