Marcel Giró


Fotografies

Pictorialisme. 1930 - 1936

Les fotografies de Marcel Giró dels anys 30 s'inscriuen dins del pictorialisme, entès com a representació fidel de la realitat. Hi ha ja una preocupació especial per la composició, tan fonamental en la seva obra posterior.

Es tracta majoritàriament de paisatges d'alta muntanya, la seva gran afició juntament amb la fotografia. Ell mateix va processar aquestes còpies al laboratori que va instal·lar a la cuina de la casa familiar, al carrer Sant Isidre de Badalona.