Marcel Giró


Fotografies

Fotografia moderna
(Fotografia subjectiva)
1950-1970

“L’experiència moderna del Foto Cine Clube Bandeirante es va enriquir amb la participació del fotògraf català Marcel Giró. Va ingressar al club el febrer del 1950, i la seva activitat va durar prop de vint anys. Giró va assumir íntegrament la fotografia com un exercici de visió, en què va obrir el camp de la sensibilitat moderna cap a una investigació exhaustiva de la naturalesa i cap a la possibilitat de mostrar l’abstracció que emana de les escenes més comunes. La seva visió és extremadament generosa.

Refermant el camp de la figuració, les seves fotos ens recorden al mateix temps l’abstracció. No és forma pura, no és realisme, en l’obra de Giró tot dóna lloc a l’ambigüitat.


El que enriqueix l’obra de Marcel Giró és el joc que s’estableix per l’ambigüitat entre figuració i abstracció. L’ull de l’observador està obligat a recórrer les fotos ansiosament, saltant de l’objecte materialitzat als seus components formals emfasitzats plàsticament, i viceversa, successivament. Al final –que pot ser també un recomençament– la fotografia romandrà íntegra en la seva individualitat irreductible, com desafiant una nova aportació racional a la nostra mirada...”


Helouise Costa, Renato Rodrigues da Silva.
A fotografia moderna no Brasil (Cosac-Naify, São Paulo, 2004)